• Kinesitherapie
    €36
  • Huisbezoek kinesitherapie
    €39
  • Osteopathie
    €70

Al onze therapeuten zijn gedeconventioneerd.
Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming kunnen genieten van de afgesproken tarieven van het RIZIV.
Na een behandelingsreeks ontvangt u steeds een getuigschrift voor verstrekte hulp. Dit getuigschrift geeft recht op terugbetaling via uw mutualiteit.